4 najpogostejši razlogi za odpoved ležaja

Večji del ležajev, ki obratujejo v strojih in napravah, doživi svojo predvideno življenjsko dobo. Določen delež ležajev pa iz različnih razlogov odpove predčasno. Predstavljamo 4 največje razloge za predčasne odpovedi ležajev.

16% – slaba montaža

Približno 16% vseh predčasnih odpovedi ležajev se zgodi zaradi napak pri sami montaži. Vzdrževalci oziroma osebe, ki opravljajo montažo ležajev, se pogosto ne zavedajo, da uporaba napačnih tehnik montaže (prekomerna sila, napačno orodje) povzročijo začetno poškodbo ležaja, ki se med obratovanjem ležaja veča in širi ter privede do predčasne odpovedi ležaja.

Na voljo so različne tehnike montaže, kot so mehanska, hidravlična in montaža z gretjem, ki se uporabljajo pri montaži. Z uporabo namenskega orodja in pravilne tehnike montaže boste storili pomemben korak k zagotavljanju maksimalnega delovanja strojev in naprav.

36% – slabo mazanje

Okvirno 36% vseh predčasnih odpovedi ležajev je posledica uporabe nepravilne masti ali nezadostnega mazanja. Vsak ležaj, ki nima zagotovljenega pravilnega mazanja, bo odpovedal veliko pred predvidenim iztekom življenjske dobe.

Ležaji so pogosto med najtežje dostopnimi komponentami strojev in naprav, zato je zanemarjanje pravilnega mazanja pogost pojav. Ležaju je torej potrebno zagotoviti redno mazanje z ustrezno mastjo v skladu s priporočili proizvajalca. Na voljo je veliko pripomočkov za ročno mazanje, kot tudi rešitev za uvedbo avtomatskega mazanja.

14% – kontaminacija

Ležaj je precizna strojna komponenta, ki ne bo v celoti deloval učinkovito, če nista ležaj in mazivo zaščitena pred kontaminacijo (onesnaženjem). Nekje 14% vseh predčasnih odpovedi ležajev pripisujejo posledicam kontaminacije. Primerna zaščita v obliki tesnil, ki se redno pregledujejo in po potrebi zamenjajo, je ravno tako eden izmed ključnih faktorjev za optimalno delovanje strojev in naprav.

34% – utrujenost materiala

Ko so stroji preobremenjeni, nepravilno vzdrževani ali zanemarjani, posledično trpijo tudi ležaji, kar je razlog za 34% vseh predčasnih odpovedi ležajev. Hitrim ali nepričakovanim odpovedim ležajev se pogosto da izogniti, saj obremenjeni ali zanemarjeni ležaji pogosto oddajajo “zgodnje opozorilne znake”, ki jih lahko zaznamo s pomočjo pripomočkov za nadzor stanja (merilci temperature, vibracij, hrupa,…).