Vrste masti in dodatkov v masteh

Mast je v osnovi sestavljena iz baznega olja in zgoščevalnega sredstva, po potrebi so dodani še različni aditivi (dodatki). Delež olja v masti predstavlja okrog 90%, preostanek predstavljata zgoščevalno sredstvo in aditivi.

Najbolj pogosto se uporabljajo masti pri katerih je zgoščevalno sredstvo kalcijevo (Ca), natrijevo (Na) ali litijevo (Li) milo. Za mazanje kotalnih ležajev so zlasti primerne masti na osnovi litijevega mila.

Masti na osnovi kalcijevega mila (Ca)

Masti na osnovi kalcijevega mila imajo gladko strukturo, podobno maslu in dobro mehansko stabilnost. So netopne v vodi (so vodoodbojne) in jih lahko uporabljamo samo pri temperaturah do +60°C.

Masti na osnovi kalcijevega mila so primerne za uležajenja, ki so izpostavljena vodi pri temperaturah do +60°C, npr. mokri deli papirnih strojev. Nekatere masti na osnovi kalcijevega mila poleg tega ščitijo pred slano vodo in se zato uporabljajo v ladjarstvu.

Masti na osnovi kalcijevega mila, ki so stabilizirane z drugimi sredstvi kot z vodo, lahko uporabljamo pri temperaturah do +120°C, npr. mast na osnovi kompleksnega kalcijevega mila.

Masti na osnovi natrijevega mila (Na)

Masti na osnovi natrijevega mila lahko, v primerjavi z normalnimi mastmi na osnovi kalcijevega mila, uporabljamo v širšem temperaturnem območju.

Imajo dobre oprijemalne in tesnilne sposobnosti. Nudijo tudi zaščito proti koroziji, ker do določene meje vpijajo vodo, vendar se zaradi tega znatno zmanjša njihova sposobnost mazanja. Kadar v uležajenje prodre preveč vode, obstaja nevarnost, da se mast izpere iz ležaja. Zaradi tega masti na osnovi natrijevega mila ne smemo uporabljati v primerih, kjer pričakujemo ali obstaja možnost dotoka večje količine vode.

Masti na osnovi litijevega mila (Li )

Masti na osnovi litijevega mila imajo podobno strukturo, kot masti na osnovi kalcijevega mila. Imajo veliko enakih pozitivnih lastnosti, kot masti na osnovi kalcijevega in natrijevega mila, ampak praktično nobene od njihovih pomanjkljivosti. Njihova sposobnost oprijemanja na kovinske površine je dobra, obstojnost na visoke temperature je odlična. Večino masti na osnovi litijevega mila lahko uporabljamo v zelo širokem temperaturnem območju.

Masti na osnovi litijevega mila so v vodi praktično netopne in so zato primerne za uležajenja, pri katerih pričakujemo vdor vode in kjer so npr. delovne temperature previsoke za masti na osnovi kalcijevega mila.

Sintetične masti

Ta skupina obsega masti na osnovi sintetičnih olj, npr. polialfaolefinov (PAO), estrskih in silikonskih olj, ki so bolj odporna proti staranju kot mineralna olja. Zaradi tega imajo sintetične masti v splošnem širše področje uporabe od ostalih masti. Kot zgoščevalno sredstvo se med drugim uporablja litijevo milo, bentonit in PTFE (teflon).

Sintetične masti so izdelane za različne posebne primere, npr. za mazanje ležajev v instrumentih in krmilnih napravah letal, robotov in satelitov in ustrezajo vojaškim predpisom. Te masti imajo pogosto zelo majhen upor trenja – tudi pri nizkih temperaturah do -70°C.

Aditivi (dodatki):

Da imajo masti določene željene lastnosti, so nujni različni aditivi. Nekateri najbolj pogosti so:

  • Anti-korozivni dodatki izboljšujejo korozijsko zaščito, ki jo mast nudi že sama po sebi. Ti dodatki so še posebej pomembni za ležaje, ki delujejo v mokrem okolju. Prav tako ščitijo ležaje med transportom in skladiščenjem.
  • Anti-oksidacijski dodatki zadržujejo staranje osnovnega olja pri visokih temperaturah. Na ta način dosežemo daljše intervale ponovnega mazanja in s tem nižje stroške vzdrževanja.
  • EP (ekstremni pritiski) dodatki, kot so klorove, žveplene in fosforne spojine, zvišujejo tlačno trdnost mazalnega filma. Nekateri EP dodatki so za kotalne ležaje škodljivi, zato je pri izbiri potrebna previdnost.
  • Trdna maziva, kot sta molibdenov disulfid in grafit.

Dodaj odgovor

Vaš e-naslov ne bo objavljen. * označuje zahtevana polja